• Aforizmalar

    Özdeğer

    Tüm çocuklar doğduğu aile ortamı içinde kendi özdeğerlerini de geliştirmeye başlarlar. “Özdeğer” tanımının iki boyutu vardır: 1. Kişinin kendisini yaşama uygun görmesi (feeling appropriate to life) 2. Mutlu bir yaşam için kendi aklına ve becerilerinin yeterli olduğuna güvenmesi (efficacy) Özdeğer gün içinde farkında olmadan yaptığımız binlerce seçimi büyük ölçüde belirler. Özdeğeri yüksek kişi akılcı ve gerçekçi seçimler yaparken, düşük özdeğer sahibi kişi, seçimlerine inanmadığı için acıdan kaçınmak için seçimler yapar. Aile ortamı çocuğun özdeğerinin en önemli belirleyicisidir. Özgüven duygusunun ilk temelleri anne-bebek arasındaki iletişimle atılır. Sonraki 6 yılda ise aile ortamı özgüvenin şekillendiği yerdir. Bu dönemde çocuk, görülmek, duyulmak, anlaşılmak, dinlenilmek, kendini güvende ve değerli hissetmek ister. Ailesi tarafından değer…

  • Aforizmalar

    Oluruna Bırak

    Çok şey değişti, hiçbir şey değişmedi… Dikilen plazalar, yapılan AVM’ler için çok şey değişti belki; peki bizler farkındalık oluşturmayı, sevdiklerimize sarılabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu, kopan bağlarımızı, değişen dünyayı ve bu dünya içinde değişen yeni düzenleri algılayabildik mi? Zaten felaketlerin içinde yaşayan ve yarına çıkacağımızı hiçbir zaman bilemediğimiz, bu dünyanın misafir varlıkları olan bizler  coronavirüsünden sonra değişebildik mi? Doğanın ev sahibi, bizlerin ise misafir olduğunu anlayabildik mi? Yeni dünya düzeninde bundan böyle yazılacak her türlü makale ve tezler bile aynı olmayacakken bizler ne durumdayız? Yoksa her şeyin geçtiği gibi bu kriz geçtiğinde de hırs ve bencillik içinde olan insanlar olarak mı hayatlarımıza devam edeceğiz? Göreceğiz… Ama bakın neler farklı olacak,…